Search glas

Finansiella rapporter

Stabil organisk tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13,1% (-2,9) under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 341 mkr (3 837). Den organiska tillväxten uppgick till 6,4% (-1,7) Förvärvseffekterna uppgick till 7,0% (3,3) och valutaeffekterna uppgick till -0,3% (-4,5). EBITA uppgick till 366 mkr (353) motsvarande en EBITA-marginal på

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter