Search glas

Finansiella rapporter

Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

”Sammanfattningsvis stänger vi ett händelserikt 2023 där vi växte omsättningen med 42 procent och EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, med 53 procent. Under kvartalet uppgick försäljningen till 7 627 MSEK, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 721 MSEK – vilket är en ökning

Quiet period

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden. Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter