Search glas

Finansiella rapporter

Återhämtning   Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 7,3 % under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 731 mkr (3 478). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 7,3%. Förvärvseffekterna uppgick till 5,1%, vilket motverkas av valutaeffekter uppgående till -5,2%. EBITDA uppgick till 377 mkr (309) motsvarande en EBITDA-marginal

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter