Search glas

Finansiella rapporter

Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

”Vi inledde 2022 bra och det är med glädje jag kan konstatera att den positiva utvecklingen fortgått under andra kvartalet. Flertalet av våra nyckelsegment har sett en fortsatt hög marknadsaktivitet, vilket avspeglar en tydlig efterfrågan på våra produkter. Under kvartalet rapporterade vi en organisk försäljningstillväxt på 13 procent, vilket är en bra utveckling jämfört med

Tyst period

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden. Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter