Search glas

Finansiella rapporter

Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Första kvartalet Den organiska försäljningen ökade med 14,5 procent i kvartalet jämfört med samma period föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 30,2 procent och valutaeffekterna uppgick till 5,8 procent. Nettoomsättningen ökade med 50,5 procent och uppgick till 7 378 MSEK (4 903).   EBITA uppgick till 702 MSEK (407), vilket är en ökning med 72,4 procent jämfört

Tyst period

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden. Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter