Search glas

Finansiella rapporter

Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Fjärde kvartalet Den organiska försäljningen ökade med 17,9 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 8,9 procent och valutaeffekterna uppgick till 9,3 procent. Nettoomsättningen ökade med 36,2 procent och uppgick till 5 818 MSEK (4 271). EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 570 MSEK (338), vilket är en ökning med 69 procent

Tyst period

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden. Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter