Search glas

Finansiella rapporter

Stabilt resultat och höjd utdelningFjärde kvartalet Nettoomsättningen minskade med 0,8 % under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 408 mkr (3 435). Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatt (EBITDA) uppgick till 367 mkr (363) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,8% (10,6). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 256 mkr (256). Rörelsemarginalen

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter