Search glas

Finansiella rapporter

Nettoomsättningen minskade med 2,9 % under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 837 mkr (3 953). Förvärvseffekter uppgick till 3,3% (1,7%). Valutaeffekter uppgick till -4,5% (2,7%). Den organiska tillväxten var -1,7% (5,2 %), främst beroende på lägre köldmedelpriser. Även covid-19 har påverkat negativt men avslutningen på kvartalet visar på

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter