Search glas

Finansiella rapporter

”Under kvartalet uppgick koncernens totala omsättning till 7 680 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA uppgick till 733 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen var i linje med motsvarande period föregående år och uppgick till 9,5 procent. Kvartalet

Tyst period

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden. Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter