Search glas

Finansiella rapporter

"Vi inleder året starkt med en organisk försäljningsökning på 16 procent. Samtliga av våra geografiska segment har haft en positiv utveckling och vi redovisar en total omsättningstillväxt på 31 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Våra marknader på södra halvklotet har haft en bra sommarsäsong och förvärven i Asia Pacific (APAC) noterar en god

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter