Search glas

Finansiella rapporter

Starkt andra kvartal Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 36,6 % under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 561 mkr (3 338). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 33,8%. Förvärvseffekterna uppgick till 6,4%, vilket delvis motverkas av valutaeffekter uppgående till -3,5%. EBITA uppgick till 431 mkr (253) motsvarande

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter