Search glas

Finansiella rapporter

Beijer Ref AB:s årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 finns nu tillgänglig för nedladdning på Beijer Refs hemsida www.beijerref.com. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas på följande e.post: api@beijerref.com Malmö, 28 mars 2024 Beijer Ref AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Joel Davidsson CFO Telefon: +46 40-35 89 00 E.post jdn@beijerref.com Niklas Willstrand Director of

Quiet period

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden. Alla våra rapporter publiceras 08.30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter