Search glas

Bolagsstyrning

Bolagsorganen i Beijer Ref AB består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisorer

Beijer Ref AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Därtill följs bestämmelserna i Beijer Refs bolagsordning. Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur Beijer Ref arbetar med bolagsstyrningsfrågor.