Search glas

Affärssegment

Beijer Ref delar in verksamheten i ​tre​ segment

Kyla

Kommersiell kyla är benämningen på den kyla som används i butiker, storkök, kaféer, hotell och mindre kyllager. Beijer Refs sortiment omfattar allt från centrala kylsystem till alla sorters frys- och kylanläggningar i modern livsmedelshandel.

Industriell kyla är kylanläggningar för exempelvis ishallar, livsmedels-, tillverknings- och offshoreindustrin.

HVAC

HVAC, eller komfortkyla, täcks av produkter för klimatkontroll och ventilation för bostäder, kontor och butiker. Inom värmesegmentet har de senaste årens tekniska utveckling gjort att högeffektiva luft-vatten-värmepumpar ersätter traditionella olje- och gasbrännare.

OEM

(Original Equipment Manufacturing) står för koncernens egentillverkning av miljövänliga kylaggregat och värmepumpar som främst baserar sig på naturliga köldmedier såsom CO2, ammoniak och propan. Här erbjuder Beijer Ref konkurrenskraftiga lösningar inom såväl enskilda standardprodukter som skräddarsydda helhetskoncept. I dag har koncernen egen tillverkning av kylaggregat i Italien, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Sydafrika, Thailand, Kina och Australien. Segmentet växer ständigt, inte minst på grund av de regulatoriska förändringar som den europeiska F-gasförordningen medför, då miljöfarliga köldmedier successivt fasas ut fram till 2030.