Search glas

Whistleblower

Beijer Ref har en whistleblower-funktion som ger anställda möjlighet att öppet eller anonymt anmäla misstänkta oegentligheter inom färetaget.

Ansällda i Beijer Ref-koncernen kan använda whistleblowerfunktionen om de har anledning att misstänka att lagar, andra rättsliga krav eller Beijer Ref-koncernens Etiska riktlinjer har kränkts. Alla anställda i Beijer Ref-koncernen har rätt att utan rädsla för repressalier anmäla misstänkta brott eller allvarliga oegentligheter.