Search glas

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med rapporttillfällen.

Beijer Ref iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden.