Search glas

Tyst period

Beijer Ref iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar.

Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.