Search glas

Affärsidé

Beijer Refs affärsidé är att vara en koncern som erbjuder sina kunder mervärde genom konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Affärsmodell och värdekedja

E​tt erbjudande som skapar mervärde

En stabil modell

Framgångsfaktorer