Search glas

Kunder

Beijer Refs kund är ofta en installatör som köper kyl- och luftkonditioneringslösningar via någon av koncernens >500 filialer.

Slutkunden kan till exempel vara en restaurang eller livsmedelsbutik med kyl- och frysteknik, eller ett kontor som behöver luftkonditionering. Beställningarna kan gälla både hela produktlösningar och reservdelar.

Affären är lokal och många små kunder som bidrar till tillväxten. Ett sätt att knyta kunder till sig är genom att utbilda i ny grön kylteknik.