Search glas

En historia som spänner över mer än 150 år

Beijer Refs historia vilar på en lång tradition av entreprenörskap. Sedan bröderna Gottfrid och Lorens Beijer etablerade sitt livsverk 1866 har koncernen genomgått en rad förändringar.

Uppköp, sammanslagningar och avyttringar har präglat det förflutna. Den gemensamma nämnaren genom åren har varit att bolaget alltid sysslat med handel i någon form. Det som började med spannmål, kol och koks har i dag utvecklats till en koncern som helt fokuserar på kyla och luftkonditionering. Nedan är några viktiga nedslag i Beijer Refs historia.

1866

Allt börjar

Handelsföretaget Firma G Beijer grundades i Malmö av den svenske affärsmannen Gottfried Beijer.

1877

G&L Beijer blir till

Gottfried Beijer går ihop med brodern Lorens Beijer och bildar G&L Beijer. Inledningsvis handlade bolaget främst med spannmål.

1894

Filial i Stockholm

År 1894 startade Waldemar Beijer en filial i Stockholm. Efter att Waldemar Beijer brutit kontakten med sina halvbröder Gottfried och Lorens blev denna filial 1904 det separata bolaget G&L Beijer Import & Export som senare skulle omvandlas till Beijer Invest och även ha kopplingar till senare tids Beijer Bygg och Beijer Alma.

1908

Aktiebolaget G&L Beijer

Bolaget G&L Beijer ombildas till aktiebolag

1930

Kol och koks

Nu når företagets skeppningar av kol och koks sin kulmen. Kriget på 1940- talet tvingade företaget till stora omställningar och avdelningar för byggnadsmaterial, export av maskiner och verktyg samt trävaruhandel startades.

1939

Verksamheten utökas

Beijer verkar nu inom främst tre områden: stenkol, tackjärn och valsat stål.

1954

Nya tider innebär nya handelsvaror

Olja ersätter kol som främsta handelsvara för G&L Beijer.

1966

100 år!

G&L Beijer firar 100-årsjubileum.

1992

Investmentbolaget Skrinet blir majoritetsägare

När börsnoterade Skrinet AB förvärvade 62 procent av aktierna i G&L Beijer AB startade en ny era i bolagets historia. Två år senare blev G&L Beijer helägt av Skrinet. Familjerna Beijer och Hain, som sedan starten varit huvudägare till G&L Beijer, blev nu huvudägare i Skrinet.

1995

Namnbyte

Skrinet AB blir G&L Beijer AB.

2004

Störst i Europa

Förvärvet av ett antal centraleuropeiska kylgrossister från den danska koncernen Danfoss innebär att Beijer går från att vara störst i Norden till att bli störst i Europa i sitt slag.

2009

Största förvärvet i koncernens historia

När Beijer förvärvar amerikanska Carriers europeiska och afrikanska kylverksamhet är det koncernens största affär som fullbordas.

2010

Renodlad kylgrossist

Affärsområdet Beijer Tech säljs av och G&L Beijer blir en utpräglad distributör av kyla och HVAC.

2011

Toshiba knyts närmare, första förvärvet inom OEM

En betydelsefull affär med Toshiba genomförs, vilket ger Beijer exklusiva rättigheter att distribuera i varumärkets produkter inom luftkonditionering och värme i 11 länder i Europa. Förvärvet av SCM Frigo sker även under året, vilket innebär att Beijer Ref tar första steget mot att utveckla miljövänliga kylaggregat.

2014

Koncernen antar ett nytt namn

I takt med att koncernen valt att helt inrikta verksamheten på kyla och HVAC, byter G&L Beijer AB namn till Beijer Ref AB.

2015

Expansion utanför Europa

Beijer Ref genomför nyckelförvärv av australiska kylgrossisten Patton och etablerar sig på tre nya marknader; Nya Zeeland, Australien och Indien.

2016

En 150-åring som gör förvärv i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien

Beijer Ref stärker positionen i Asia Pacific genom förvärvet av Realcold, som har huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien. I Europa förvärvas av en av Storbritanniens största kylgrossister - HRP. Bolaget firar också 150 år.

2017

Växer i Afrika

Förvärvet av en av Sydafrikas ledande kylgrossister, Tecsa Reco, inleds. Beijer Ref ligger även bakom det första miljöanpassade kylsystemet hos detaljhandelsjätten Metro i Kina.

2018

Förvärvens år

Heatcraft, Australiens ledande kylgrossist, förvärvas. Beijer Refs andel av försäljningen i Asien och Stillahavsområdet fördubblas. Förvärv görs även av HVAC-bolagen Lumelco i Spanien och GH2C i Frankrike. Förvärvet av en av Sydafrikas ledande kylgrossister, Tecsa Reco, godkänns av konkurrensmyndigheten.

2020

Beijer Ref är en världsomspännande koncern

Beijer Ref är en världsomspännande koncern som tillhandahåller global expertis inom temperaturkontroll.