Search glas

En växande marknad

Generellt är kylmarknaden relativt konjunkturokänslig, eftersom vi behöver kylda livsmedel i både i hög- och lågkonjunktur. Men marknaden för kylteknik drivs ändå på av ett antal faktorer och megatrender.

Urbanisering och bättre levnadsstandard

Omställning till miljövänliga köldmedier

Medelklassen växer

Digitalisering ger effekter