Search glas

En decentraliserad organisation

Beijer Ref har alltid arbetat efter en decentraliserad organisationsmodell, där frihet under ansvar varit betydelsefullt för koncernens framgång genom åren.

Det innebär att de lokala ledningarna har befogenhet att fatta beslut. Målet är att skapa väl fungerande lokala bolag som arbetar nära sina marknader och får nödvändigt stöd från huvudkontoret.

Av koncernens cirka 6 000+ medarbetare arbetar ett 20-tal i centrala funktioner.