Search glas

Vår verksamhet

Beijer Ref är en koncern som förser kunder över stora delar av världen med ett brett sortiment av produkter inom kommersiell och industriell kyla samt för värme och luftkonditionering.

Genom våra 150+ dotterbolag i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien hanteras försäljning, inköp, logistik och distribution. Merparten av koncernen är inriktad på grossist- och distributionsverksamhet. En del av försäljningen kommer från egen tillverkning.

 

Produkter
Vårt produktsortiment består främst av kylkomponenter, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Större delen av sortimentet kommer från ledande leverantörer som exempelvis Toshiba, Carrier, Mitsubishi Heavy Industries, Danfoss och Bitzer. Den egna tillverkningen är främst miljövänliga produkter, baserade på naturliga köldmedier.

 

Geografisk bredd
I koncernen arbetar cirka 6 000+ anställda i 45 länder. Huvudkontoret ligger i Malmö. Med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien är Beijer Ref världens största globala kylgrossist.

Kunder och marknad
Beijer Refs produkter möter efterfrågan främst bland tre segment: Kommersiell kylaIndustriell kyla, Komfortkyla (HVAC). Slutkunden kan till exempel vara en restaurang eller livsmedelsbutik med kyl- och frysutrustning, eller bostäder och kontor som behöver en klimatanläggning. Installationen av sådana lösningar sker via en installatör som köper teknik, kylaggregat och komponenter från Beijer Ref.


Distributionskedjan

Beijer Ref distribuerar främst sina produkter genom ett eget filialnätverk bestående av 500+ filialer. Vi har även logistikcenter på varje marknad. Därtill äger Beijer Ref sex fyllningsstationer för köldmedier.