Search glas

Beijer Refs årsstämma

Beijer Refs årsstämma

Beijer Refs årsstämma hålls i Malmöområdet under första halvåret. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigaste sex till fyra veckor före stämman. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat utdelning, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.


För mer information vänligen kontakta:

Joel Davidsson
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email jdn@beijerref.com


Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com