Search glas

Karriär inom Beijer Ref

Att göra karriär inom Beijer Ref innebär att man som medarbetare har möjlighet att utvecklas både inom sitt arbetsfält och på internationell nivå. I dag har Beijer Ref cirka 5 500 medarbetare i 45 länder.

Ett 20-tal är knutna till huvudkontoret som är baserat i Malmö. Resterande medarbetare finns vid något av koncernens >140 dotterbolag som är utspridda över Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien.

Medan huvudkontoret täcker koncerngemensamma funktioner inom ekonomi, HR, juridik, logistik och hållbarhet, hanterar dotterbolagens medarbetare försäljning, inköp, produktion, logistik och distribution. Vissa dotterbolag har även egen tillverkning av kylsystem och kylaggregat som är baserade på naturliga och miljövänliga köldmedier.

Grundsynen inom Beijer Ref är att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Att vara en del av en stor internationell koncern innebär att det finns karriärmöjligheter på olika marknader och inom flera arbetsfält. Såväl organisationsutveckling som rekrytering blir därför centrala verktyg för att driva vår fortsatta framgång.