Search glas

Beijer Ref Exchange Program

Med syftet att ytterligare stärka Beijer Ref-andan och främja talangutvecklingen, har vi ett utbytesprogram.

Programmet innebär att dotterbolagen får nominera ett antal medarbetare. De som blir utvalda får arbeta vid ett annat dotterbolag på en annan marknad med ett specifikt projekt under en tidsperiod.​