Search glas

Styrelse och koncernledning

Styrelse

Kate Swann

Styrelseordförande

Född: 1964

Invald: 2021
Utbildning: Examen i Business Management, University of Bradford.
Övriga uppdrag: Rådgivare till EQT. Styrelseordförande i Parques Reunidos, Secret Escapes, Moonpig PLC och IVC Evidensia. Styrelseledamot i England Hockey.
Tidigare erfarenhet: CFO i SSP Group plc. CFO för WH Smith.
Egna och närståendes aktieinnehav: 6 460 B-aktier.

Joen Magnusson

Styrelseledamot

Född: 1951

Invald: 1985.
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Kungliga Fysiografiska Sällskapets Ekonomiska råd m.fl. Beroende baserat på egen ägarandel. Ej beroende mot bolaget och ledningen.
Tidigare erfarenhet: Verkställande direktör i G & L Beijer AB fram till 30 juni 2013. Anställd i Teglund Marketing AB, Statskonsult AB, Skrinet AB.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 9.360.000 A-aktier, 243.558 B-aktier.

Per Bertland

Styrelseledamot

Född: 1957

Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dendera holding, styrelseordförande i Inwido, styrelseledamot i IV Produkt AB, styrelseledamot i Lindab AB, partner Small Cap Partners.
Tidigare erfarenhet: CEO Beijer Ref. COO i Beijer Ref. CFO, Indra AB och Ötab Sport AB inom Aritmoskoncernen.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 7.065.000 A-aktier, 331.000 B-aktier samt 30.000 optioner.

Kerstin Lindvall

Styrelseledamot

Född: 1971

Invald: 2021
Utbildning: Kandidatexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Övriga uppdrag: Chief Corporate Responsibility Officer i ICA Gruppen med övergripande ansvar för ICA Gruppens internationella hållbarhetsarbete. Medlem av ICA Gruppens ledningsgrupp. Ledamot av Kemikalieinspektionen.

William Strieb

William Striebe

Styrelseledamot

Född: 1950

Invald: 2021
Utbildning: Doktorsexamen i juridik från University of Connecticut Law School och filosofie kandidatexamen i historia från Fairfield University.
Övriga uppdrag: Oberoende konsult hos WFS Consulting för rådgivning i frågor rörande affärsverksamhet och företagsöverlåtelser. Styrelseledamot i Carrier Midea India PVT LTD.
Tidigare erfarenhet: Vice verkställande director inom Joint Ventures, VD inom Global Business Development, UTC Climate, Controls & Security och mer än 30 års erfarenhet av UTC/Carriers verksamhet.

Albert Gustafsson

Styrelseledamot

Född: 1977

Invald: 2021
Utbildning: Kandidatexamen i Business Administration.
Övriga uppdrag: Partner och Sverigechef på EQT Private Equity. Styrelseledamot i ETON, Bluestep och Iver.
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Dometic, Granngården, Scandic.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 0

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

Född: 1971

Invald: 2015
Utbildning: M. Sc. in Business Administration.
Övriga uppdrag: President och CEO Hydroscand Group. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB. Ej beroende.
Tidigare erfarenhet: EVP, Head of EMEA at Husqvarna Group, VP Sales and Service region 2 at Husqvarna Group, SVP & Managing Director North Europe Sanitec Oy, EVP & CIO Sanitec Oy, Senior Manager BearingPoint/Andersen Business Consulting, EVP, Head of Application division NKT A/S.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 7.538 B-aktier.

Koncernledning

Koncernledning

Christopher Norbye

CEO & President

Född: 1973

Anställd sedan: 2021

Utbildning: MBA University of Miami

Tidigare erfarenhet: Executive Vice President & Head of Entrance Systems Division at Assa Abloy

Aktieinnehav 2021: 100.000 optioner

Maria Rydén

CFO & EVP

Född: 1966

Anställd sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom, Växjö Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kompis Assistans och APQ El AB.
Tidigare erfarenhet: VD Ikano Vårdboende, CFO Ikano Fastigheter, Dole, Switchcore och Arthur Andersen.
Aktieinnehav 2020: 1 500 B-aktier samt 22.000 optioner

Simon Karlin

COO & EVP, Beijer Ref ARW EMEA

Född: 1968

Anställd sedan: 2001
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.
Tidigare erfarenhet: Business & Finance Director Beijer Ref, Business control Svedala Industri Group.
Aktieinnehav 2020: 47.000 B-aktier samt 30.000 optioner

Robert Schweig

CSCO & EVP, Beijer Ref ARW.

Född: 1958

Anställd sedan: 1990
Utbildning: Civilingenjör. NEVI Professional Procurement.
Tidigare erfarenhet: Mer än 30 års erfarenhet av inköp inom
återförsäljning hos Elsmark/Danfoss, Aircool/Eriks, Delair/Atlas
Copco, Dutch Navy Shipyard.
Aktieinnehav 2020: 0 Optioner: 0

Yann Talhouet

COO & EVP, Beijer Ref Toshiba HVAC

Född: 1974

Anställd sedan: 2010
Utbildning: MA, Paris Dauphine University, MBA, Insead, Fontainebleau.
Tidigare erfarenhet: VD i Toshiba HVAC Western Europe, Carrier Corporation. Management Consultant i Kearney.
Aktieinnehav 2020: 0. Optioner: 15.000

Katarina Olsson

General Counsel & EVP

Född: 1971

Anställd sedan: 2016
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet, Mastersstudier, Queen Mary and Westfield College, London University.
Tidigare erfarenhet: Risk Management Director på ICA AB, Koncernbolagsjurist ICA AB, Koncernbolagsjurist Ericsson AB.
Aktieinnehav 2020: 1.250 B-aktier. 0 optioner

Jonas Steen

COO & EVP, Beijer Ref ARW APAC

Född: 1976

Anställd sedan: 2010
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik samt ekonom, Lunds Universitet.
Tidigare erfarenhet: VP Beijer Ref Norden/Östra Europa, Business Control i Trelleborg Group.
Aktieinnehav 2020: 6.000 B-aktier samt 12.000 optioner

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter

Prenumerera