Search glas

Styrelse och koncernledning

Styrelse

Kate Swann

Styrelseordförande

Född: 1964

Invald: 2021
Utbildning: Examen i Business Management, University of Bradford.
Övriga uppdrag: Rådgivare till EQT. Styrelseordförande i Parques Reunidos, Moonpig PLC och IVC Evidensia. Styrelseledamot i England Hockey.
Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning. Beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Tidigare erfarenhet: VD för SSP Group plc. VD för WH Smith.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 6 460 B-aktier i Beijer Ref AB.


80 827 501 ordinarie aktier samt 30 658 707 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Joen Magnusson

Styrelseledamot

Född: 1951

Invald: 1985
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Kungliga Fysiografiska Sällskapets Ekonomiska råd m.fl.
Beroende baserat på egen ägarandel. Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.
Tidigare erfarenhet: Verkställande direktör i G & L Beijer AB fram till 30 juni 2013. Anställd i Teglund Marketing AB, Statskonsult AB, Skrinet AB.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 9 360 000 A-aktier och 475 476 B-aktier i Beijer Ref AB.

Per Bertland

Styrelseledamot

Född: 1957

Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dendera holding AB, styrelseordförande i Inwido AB, styrelseledamot i IV Produkt AB, styrelseledamot i Lindab AB, styrelseledamot i Fortnox AB, partner Small Cap Partners.
Beroende baserat på egen ägarandel. Beroende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.
Tidigare erfarenhet: CEO Beijer Ref. COO i Beijer Ref. CFO, Indra AB och Ötab Sport AB inom Aritmoskoncernen.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 7 874 000 A-aktier och 84 900 B-aktier i Beijer Ref AB.

Kerstin Lindvall

Styrelseledamot

Född: 1971

Invald: 2021
Utbildning: Masterexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Övriga uppdrag: Chief Corporate Responsibility Officer i ICA Gruppen med övergripande ansvar för ICA Gruppens strategiska hållbarhetsarbete. Medlem av ICA Gruppens koncernledning. Ledamot av Kemikalieinspektionen samt UN Global Compact Sweden.
Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.
Tidigare erfarenhet: 25 års erfarenhet inom ICA-koncernen som bland annat Chef miljö & socialt ansvar, kvalitetschef och internkommunikationschef. Styrelseledamot i KRAV och flera förtroendeuppdrag inom branschorganisationer.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 0 aktier i Beijer Ref AB.

William Strieb

William Striebe

Styrelseledamot

Född: 1950

Invald: 2021
Utbildning: Doktorsexamen i juridik från University of Connecticut Law School och filosofie kandidatexamen i historia från Fairfield University.
Övriga uppdrag: Oberoende konsult hos WFS Consulting för rådgivning i frågor rörande affärsverksamhet och företagsöverlåtelser. Styrelseledamot i Carrier Midea India PVT LTD.
Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.
Tidigare erfarenhet: Vice verkställande director inom Joint Ventures, VD inom Global Business Development, UTC Climate, Controls & Security och mer än 30 års erfarenhet av UTC/Carriers verksamhet.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 720 B-aktier i Beijer Ref AB.

Albert Gustafsson

Styrelseledamot

Född: 1977

Invald: 2021
Utbildning: Kandidatexamen i Business Administration.
Övriga uppdrag: Partner och Sverigechef på EQT Private Equity. Styrelseledamot i ETON och Bluestep.
Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning. Beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Dometic, Granngården, Scandic och Iver.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 0 aktier i Beijer Ref AB.

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

Född: 1971

Invald: 2015
Utbildning: M. Sc. in Business Administration.
Övriga uppdrag: President och CEO Hydroscand Group. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB.
Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.
Tidigare erfarenhet: EVP, Head of EMEA at Husqvarna Group, VP Sales and Service region 2 at Husqvarna Group, SVP & Managing Director North Europe Sanitec Oy, EVP & CIO Sanitec Oy, Senior Manager BearingPoint/Andersen Business Consulting, EVP, Head of Application division NKT A/S.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 32 180 B-aktier i Beijer Ref AB.

Nathalie Delbreuve

Styrelseledamot

Född: 1972

Invald: 2022
Utbildning: Magistersexamen i företagsekonomi, Ecole Supérieure de Commerce
de Paris (ESCP).
Övriga uppdrag: CFO Verallia Group SA.
Oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.
Tidigare erfarenhet: Operativa finansroller inom B2B-tjänster, teknik och tillverkningssektorer. Nathalies erfarenhet spänner över internationella miljöer med fokus på konstandshantering, M&A och avyttringar. Tidigare arbetsplatser innefattar PricewaterhouseCoopers, XPO Logistics (tidigare Norbert Dentressangle) och Plastic Omnium Group.
Egna och närståendes aktieinnehav 2022: 0 aktier i Beijer Ref AB.

Koncernledning

CEO Beijer Ref Christopher Norbye

Christopher Norbye

CEO & President

Född: 1973

Anställd sedan: 2021
Utbildning: MBA University of Miami.
Tidigare erfarenhet: Executive Vice President & Head of Entrance Systems Division Assa Abloy.
Aktieinnehav 2023: 10 926 B-aktier och 100 000 optioner i Beijer Ref AB.


100 000 000 ordinarie aktier samt 50 000 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Joel Davidsson

CFO & EVP

Född: 1982

Anställd sedan: 2023
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare erfarenhet: CFO Rosti Group, Vice President & Head of FP&A och Investor Relations Alfa Laval, CFO-roller inom Assa Abloy Entrance Systems, Investment Banking roller i London och Stockholm.
Aktieinnehav 2023: 10,000 optioner i Beijer Ref AB.

Simon Karlin

COO ARW EMEA & EVP

Född: 1968

Anställd sedan: 2001
Utbildning: Civilekonom, Lund Universitet.
Tidigare erfarenhet: Business & Finance Director Beijer Ref, Business control Svedala Industri Group.
Aktieinnehav 2023: 141 000 B-aktier och 60 000 optioner i Beijer Ref AB.


26 116 505 ordinarie aktier samt 15 600 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Jonas Steen

COO ARW APAC & EVP

Född: 1976

Anställd sedan: 2010.
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik samt ekonom, Lunds Universitet.
Tidigare erfarenhet: VP Beijer Ref Norden/Östra Europa, Business Control i Trelleborg Group.
Aktieinnehav 2023: 24 000 B-aktier och 60 000 optioner i Beijer Ref AB.


17 411 003 ordinarie aktier samt 10 400 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Yann Talhouet

COO & EVP Toshiba HVAC Western Europe

Född: 1974

Anställd sedan: 2011
Utbildning: MA, Paris Dauphine University, MBA, Insead, Fontainebleau.
Tidigare erfarenhet: VD i Toshiba HVAC Western Europe, Carrier Corporation. Management Consultant i Kearney.
Aktieinnehav 2023: 60 000 B-aktier och 15 000 optioner i Beijer Ref AB.


17 411 003 ordinarie aktier samt 10 400 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Hanna Grasso

Hanna Grasso

EVP HR & Communications

Född: 1978
Anställd sedan: 2022
Utbildning: Masterexamen i International Business Administration, Jönköping International Business School.
Tidigare erfarenhet: HR Director Trelleborg Engineered Coated Fabrics, HR Manager Operations Skånemejerier (Lactalis), HR Manager Sweden Saint Gobain Sekurit AB & Emmaboda Glass AB.
Aktieinnehav 2023: 0 optioner i Beijer Ref AB.


6 964 401 ordinarie aktier samt 4 160 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

David Ericsson

EVP M&A

Född: 1986

Anställd sedan: 2016
Utbildning: Masterexamen i Business Administration, Lunds Universitet.
Tidigare erfarenhet: VP Beijer Ref East Europe, Business control Beijer Ref, Business control Tunstall Healthcare UK Ltd
Aktieinnehav 2023: 3 000 optioner i Beijer Ref AB.


17 411 003 ordinarie aktier samt 10 400 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Kristian Lexander

CDO/CIO & EVP

Född: 1975

Anställd sedan: 2021
Utbildning: Magisterexamen in Ekonomi och Information, Internationella Handelshögskolan Jönköping, Napier University Edinburgh.
Tidigare erfarenhet: CIO & SVP Nederman, Senior Director William Demant, Senior Manager Accenture.
Aktieinnehav 2023: 50 000 optioner i Beijer Ref AB.


8 705 501 ordinarie aktier samt 5 200 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Henrik Thorén

CSCO & EVP

Född: 1970
Anställd sedan: 2022
Utbildning: B.Sc. Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology och M.B.A International Business Management, Uppsala Universitet.
Tidigare erfarenhet: Vice President Supply Chain & Procurement, Business Unit Service, Vestas, samt andra seniora internationella management positioner inom Supply Chain & Sourcing, Ericsson.
Aktieinnehav 2023: 0 aktier i Beijer Ref AB.


11 400 000 ordinarie aktier samt 10 400 000 preferensaktier i EQT:s MPP (Management Participation Program).

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter

Prenumerera