Search glas

Ägarbild 31/12/2020

Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
EQT Group 2 152 260 35 631 616 37 783 876 29,7 % 26,4 %
Magnusson, Joen (familj & bolag) 3 120 000 81 186 3 201 186 2,5 % 14,4 %
Bertland, Per (familj & bolag) 2 361 000 177 000 2 538 000 2,0 % 11,0 %
Jürgensen, Peter Jessen 1 681 860 1 681 860 1,3 % 7,8 %
SEB Investment Management 9 809 875 9 809 875 7,7 % 4,5 %
AMF-Försäkring och Fonder 7 367 569 7 367 569 5,8 % 3,4 %
State Street Bank and Trust co. W9 6 254 201 6 254 201 4,9 % 2,9 %
Fjärde AP-Fonden 5 380 819 5 380 819 4,2 % 2,5 %
Hain, Jan (privat & bolag) 480 000 322 000 802 000 0,6 % 2,4 %
BNY Mellon NA, W9 3 090 286 3 090 286 2,4 % 1,4 %
Summa 10 största 9 795 120 68 114 552 77 909 672 61,1 % 76,7 %
Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
Övriga ägare 123 600 48 503 438 48 627 038 38,9 % 23,3 %
Aktier i eget förvar 897 980 897 980
Totalt 9 918 720 117 515 970 127 434 690 100,0 % 100,0 %
Röster 216 703 170