Search glas

Ägarbild 30/09/2020

Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
Carrier 2 152 260 35 631 616 37 783 876 29,7 % 26,4 %
Magnusson, Joen (familj & bolag) 3 120 000 81 186 3 201 186 2,5 % 14,4 %
Bertland, Per (familj & bolag) 2 361 000 177 000 2 538 000 2,0 % 11,0 %
Jürgensen, Peter Jessen 1 681 860 1 681 860 1,3 % 7,8 %
SEB Investment Management 9 706 189 9 706 189 7,6 % 4,5 %
AMF-Försäkring och Fonder 6 835 123 6 835 123 5,4 % 3,2 %
State Street Bank and Trust co. W9 6 074 697 6 074 697 4,8 % 2,8 %
Fjärde AP-Fonden 5 480 819 5 480 819 4,3 % 2,5 %
Hain, Jan (privat & bolag) 480 000 332 000 812 000 0,6 % 2,4 %
Odin fonder 4 788 457 4 788 457 3,8 % 2,2 %
Summa 10 största 9 795 120 69 107 087 78 902 207 62,0 % 77,2 %
Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
Övriga ägare 123 600 47 510 903 47 634 503 38,0 % 22,8 %
Aktier i eget förvar 897 980 897 980
Totalt 9 918 720 117 515 970 127 434 690 100,0 % 100,0 %
Röster 216 703 170