Search glas

Ägarbild 31/08/2021

Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
EQT Group 6 456 780 106 894 848 113 351 628 29,7 % 27,1 %
Magnusson, Joen (familj & bolag) 9 360 000 243 558 9 603 558 2,5 % 14,8 %
Bertland, Per (familj & bolag) 7 065 000 331 000 7 396 000 1,9 % 11,2 %
Jürgensen, Peter Jessen 5 045 580 5 045 580 1,3 % 8,0 %
SEB Investment Management 29 349 270 29 349 270 7,7 % 4,6 %
AMF-Försäkring och Fonder 27 877 047 27 877 047 7,3 % 4,4 %
State Street Bank and Trust co. W9 18 816 194 18 816 194 4,9 % 3,0 %
Fjärde AP-Fonden 15 363 194 15 363 194 4,0 % 2,4 %
BNY Mellon NA, W9 10 088 692 10 088 692 2,6 % 1,6 %
Handelsbanken fonder 9 845 390 9 845 390 2,6 % 1,6 %
Summa 10 största 27 927 360 218 819 082 246 746 442 64,5 % 78,6 %
Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
Övriga ägare 28 800 132 834 888 132 863 688 35,5 % 21,4 %
Aktier i eget förvar 2 693 940 2 693 940
Totalt 27 956 160 354 347 910 382 304 070 100,0 % 100,0 %
Röster 633 909 510