Search glas

Ägarbild 31/12/2021

Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
EQT Group 6 456 780 106 894 848 113 351 628 29,7% 27,1%
Magnusson, Joen (familj & bolag) 9 360 000 243 558 9 603 558 2,5% 14,8 %
Bertland, Per (familj & bolag) 7 074 000 131 000 7 205 000 1,9% 11,2 %
Jürgensen, Peter Jessen 5 045 580 5 045 580 1,3% 8,0 %
SEB Investment Management 29 155 104 29 155 104 7,7% 4,6 %
AMF-Försäkring och Fonder 28 388 901 28 388 901 7,3% 4,4 %
State Street Bank and Trust co. W9 18 404 754 18 404 754 4,9% 3,0 %
Fjärde AP-Fonden 15 174 946 15 174 946 4,0% 2,4 %
BNY Mellon NA, W9 12 640 360 12 640 360 2,6% 1,6 %
Handelsbanken fonder 10 174 313 10 174 313 2,6% 1,6 %
Summa 10 största 27 936 360 221 207 784 249 144 144 64,5% 78,6 %
Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
Övriga ägare 19 800 131 305 036 131 324 836 35,5% 21,4 %
Aktier i eget förvar 1 835 090 1 835 090
Totalt 27 956 160 354 347 910 382 304 070 100,0 % 100,0 %
Röster 633 909 510