Search glas

Ägarbild per 2023-12-31

Ägare A-Aktier B-Aktier Innehav Röster
EQT Group 6 856 780 90 962 434 19,21% 20,97%
Joen Magnusson med familj och bolag 9 360 000 232 920 1,88% 12,34%
Per Bertland med familj och bolag 7 874 000 51 000 1,56% 10,36%
Peter Jessen Jürgensen med bolag 3 845 580 260 501 0,81% 5,09%
CBNY-NORGES BANK 0 38 028 925 7,47% 5,0%
AMF - Försäkring och Fonder 0 33 626 115 6,61% 4,42%
SEB Investment Management 0 29 798 071 5,85% 3,92%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 0 23 065 320 4,53% 3,03%
Handelsbanken fonder 0 21 847 553 4,29% 2,87%
FJARDE AP-FONDEN 0 20 783 817 4,08% 2,73%
Ägare A-Aktier B-Aktier Innehav Röster
Summa de 10 största ägarna (ägargrupperat) - röstmässigt 27 936 360 258 656 656 56,29% 70,73%
Övriga ägare 19 800 222 473 110 43,71% 29,27%
Summa 2023-12-31 27 956 160 481 129 766 100,00% 100,00%
Källa: Euroclear och från aktieägare meddelade ägarandelar.