Search glas

Ägarbild 30/04/2021

Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
EQT Group 6 456 780 106 894 848 113 351 628 29,7 % 26,9 %
Magnusson, Joen (familj & bolag) 9 360 000 243 558 9 603 558 2,5 % 14,7 %
Bertland, Per (familj & bolag) 7 083 000 531 000 7 614 000 2,0 % 11,2 %
Jürgensen, Peter Jessen 5 045 580 5 045 580 1,3 % 7,9 %
SEB Investment Management 30 014 657 30 014 657 7,9 % 4,7 %
AMF-Försäkring och Fonder 25 982 484 25 982 484 6,8 % 4,1 %
State Street Bank and Trust co. W9 18 356 476 18 356 476 4,8 % 2,9 %
Fjärde AP-Fonden 15 424 602 15 424 602 4,0 % 2,4 %
BNY Mellon NA, W9 9 627 538 9 627 538 2,5 % 1,5 %
Handelsbanken fonder 9 188 439 9 188 439 2,4 % 1,4 %
Summa 10 största 27 945 360 216 263 602 244 208 962 63,9 % 77,7 %
Ägare A-Aktier B-Aktier Totalt Kapital Röster
Övriga ägare 370 800 135 030 368 135 401 168 36,1 % 22,3 %
Aktier i eget förvar 2 693 940 2 693 940
Totalt 28 316 160 353 987 910 382 304 070 100,0 % 100,0 %
Röster 637 149 510