Search glas

Ägarbild per 2023-12-29

Owner A-Stock B-Stock Holding Votes
BREEZE TOPCO S.A.R.L. 6 856 780 90 962 434 19,21% 20,97%
Joen Magnusson med familj och bolag 9 360 000 232 920 1,88% 12,34%
5 B l MALMO AB 7 874 000 51 000 1,56% 10,36%
Peter Jessen Jurgensen med bolag 3 845 580 260 501 0,76% 5,06%
CBNY-NORGES BANK 0 38 028 925 7,47% 5,0%
AMF - Försäkring och Fonder 0 33 626 115 6,61% 4,42%
SEB Investment Management 0 29 798 071 5,85% 3,92%
Owner A-Stock B-Stock Holding Votes
Summa de 10 största ägarna (ägargrupperat) - röstmässigt 27 936 360 243 471 721 53,31% 68,73%
Övriga ägare 19 800 237 658 045 46,69% 31,27%
Summa 2023-12-29 27 956 160 481 129 766 100,00% 100,00%
Källa: Euroclear och från aktieägare meddelade ägarandelar.