Search glas

Valberedning

I enlighet med Beijer Refs årsstämmas instruktioner har en valberedning utsetts, bland de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande, med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Juho Frilander (EQT), valberedningens ordförande
Joen Magnusson, ledamot i Beijer Refs styrelse
Erik Ståhl Hallengren, SEB Investment Management
Patrica Hedelius, AMF Pension
Kate Swann (EQT), ordförande i Beijer Refs styrelse

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Juho Frilander, EQT. E-post: juho.frilander@eqtpartners.com eller till ​info@beijerref.com

Instruktion för valberedning