Search glas

Värden som
bygger Beijer Ref

Beijer Refs företagskultur vilar på en lång företagshistoria som präglas av entreprenörskap och innovativt tänkande.

Koncernens fyra kärnvärden – Committed, United, Engaged, och Straightforward, sammanfattar det som ska genomsyra alla delar av organisationen och visa vägen för hur anställda ska agera för att representera en internationell koncern med svenskt ursprung.

Bröderna Beijer lade grunden för sitt livsverk för mer än 150 år sedan. Med tiden har Beijer Ref vuxit, både organiskt och genom förvärv. Trots att koncernen ser annorlunda ut i dag och verkar över fyra kontinenter, finns grundfundamentet kvar i form av en Beijer-anda som håller ihop alla delar och skapar en gemensam vilja att utvecklas, både på bolags- och individnivå.

Committed, United, Engaged & Straightforward

Ett globalt lagarbete

Våra CUES (Committed, United, Engaged and Straightforward) är våra värdeorden och de berättar om medarbetarnas engagemang och lojalitet. De skildrar en omtanke, om varandra och vår omvärld. Att göra affärer med Beijer Ref innebär tydliga och korta beslutsvägar. Kommunikationen ska vara rak, konsekvent och pålitlig. Varje del av organisationen spelar en viktig roll för koncernens fortsatta framgång. Alla prestationer är ett resultat av ett lagarbete.

Committed

Vi är engagerade och lojala mot våra intressenter och ger vårt allra bästa varje dag för att möta och överträffa kundernas förväntningar. Vi är dedikerade till att alltid erbjuda förträffliga produkter och tjänster, samt att genomföra andra initiativ som har en positiv inverkan på våra affärer och relationer.

United

Vår styrka ligger i hur vi är organiserade och vår laganda. Att vara närvarande på flera kontinenter gör oss starka men anspråkslösa. Vi tror att varje del av organisationen spelar en viktig roll för att göra vårt företag framgångsrikt, och att prestationer är ett resultat av en laginsats.

Engaged

Att vara engagerad och motiverad i alla aspekter av vårt arbete är viktigt för oss. Vi lyfter varandra och ser till att stödjande åtgärder och resurser finns tillgängliga för att uppmuntra utveckling och nya idéer som kommer att föra oss framåt. Hållbarhet och icke-diskriminering utgör grunder för detta tankesätt.

Straightforward

Ett övergripande rättframt tillvägagångssätt kännetecknar hur vi gör affärer. Vi strävar efter att förenkla vårt sätt att arbeta, med hjälp av korta beslutsvägar och förenklade processer. Att vara tydlig, konsekvent och pålitlig i hur vi kommunicerar och arbetar är viktigt för oss. Av denna anledning kan kunder och leverantörer förvänta sig relationer som kännetecknas av smidighet och enkelhet.

Vision

Sustainable temperature control for all.

Mission

Striving to always be the preferred provider of sustainable refrigeration and HVAC solutions. Making customers’ life easier by offering a broad assortment of the right products at the right time, together with excellent customer service through our skilled and engaged employees.