Search glas

Våra bolag & filialer

Beijer Ref är världsomspännande koncern med >150 dotterbolag i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien.

Dotterbolagen uppträder antingen under Beijer Refs namn eller under sina lokala namn. Produkterna distribueras genom ett eget filialnätverk. Koncernen har även lager och logistikcenter på varje marknad.