Search glas

24-03-28

Beijer Refs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

Beijer Ref AB:s årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 finns nu tillgänglig för nedladdning på Beijer Refs hemsida www.beijerref.com.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas på följande e.post: api@beijerref.com

Malmö, 28 mars 2024
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Joel Davidsson
CFO

Telefon: +46 40-35 89 00
E.post jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications

Telefon: +46 40-35 89 00
E.post: nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 11:35 CET.