Search glas

22-10-20

Beijer Ref Q3 2022

 Tredje kvartalet

  • Den organiska försäljningen ökade med 18,6 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 12,0 procent och valutaeffekterna uppgick till 7,1 procent. Nettoomsättningen ökade med 37,7 procent och uppgick till 5 979 mkr (4 341).
  • EBITA uppgick till 622 mkr (366), vilket är en ökning med 70 procent jämfört med samma period föregående år. EBITA-marginal uppgick till 10,4 procent (8,4).
  • Detta är Beijer Refs bästa tredje kvartal någonsin både i absoluta tal samt marginal, baserat på nuvarande struktur.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 307 (182). Kassaflödet har påverkats av den högre affärsaktiviteten under kvartalet.
  • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 1,12 (0,65) kronor och 1,12 (0,65) vilket utgör en ökning med 72 procent.
  • Under kvartalet meddelade Beijer Ref tre förvärv: AAD & HVAC Consolidated (Australien), Transport Cooling SA (Sydafrika) samt EID (Frankrike).
  • Efter periodens utgång förvärvade Beijer Ref ytterligare ett bolag, Easy Air Conditioning (England).

Telekonferens Q3 2022
Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 20 oktober kl. 10.00 CET.

Audiocast & telekonferens

Webcast: https://financialhearings.com/event/43427

För deltagande i telekonferens, ring in på nr:

SE: +46 8 566 42 695

UK: +44 333 300 92 62

US: +1 646 722 49 02

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 08.30 den 20 oktober.

 

Malmö 20 oktober 2022

 

Beijer Ref AB (publ)

Christopher Norbye
CEO

 

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:

 

Christopher Norbye

CEO

040-35 89 00

Ulf Berghult

CFO

040-35 89 00

Niklas Willstrand

Corporate Communications Manager

040-35 89 00

 

 

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-20 08:30 CET.