Search glas

23-04-04

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Beijer Ref AB:s Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 finns nu tillgänglig för nedladdning på Beijer Refs hemsida www.beijerref.com.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas på följande e-post api@beijerref.com.

Malmö den 4 april 2023
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO

Telefon: +46 40-35 89 00
E-post: cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO

Telefon: +46 40-35 89 00
E-post: ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager

Telefon: +46 40-35 89 00
E-post: nwd@beijerref.com

Om Beijer Ref

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 43 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-04 14:00 CET.