Search glas

24-01-31

Beijer Ref Q4 2023

”Sammanfattningsvis stänger vi ett händelserikt 2023 där vi växte omsättningen med 42 procent och EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, med 53 procent. Under kvartalet uppgick försäljningen till 7 627 MSEK, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 721 MSEK – vilket är en ökning med 26 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen, exklusive jämförelsestörande poster, var 9,5 procent jämfört med 9,8 procent föregående år. EBITA påverkades negativt under kvartalet av höga förvärvsrelaterade kostnader om cirka 25 MSEK, säger CEO Christopher Norbye.

Telekonferens Q4 2023

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en kombinerad telekonferens och webbsändning där CEO Christopher Norbye och CFO Joel Davidsson presenterar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2023. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter. Mötet är den 31 januari kl. 10.00 CET.

Om du önskar delta via webcasten tryck på följande länk: Beijer Ref Q4 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Call Access (financialhearings.com)

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 08:40 den 31 januari.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö 31 januari 2024

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon 040-35 89 00
E-post nwd@beijerref.com

 

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-31 08:30 CET.