Search glas

Tydligt fokus

Beijer Ref fokuserar på att göra det bolaget är bra på, det vill säga att tillhandahålla produkter inom kyla och HVAC.

Inom bolaget råder en stark företagskultur. Entreprenörskap har alltid varit en av Beijer Refs styrkor och under hela företagets historia har koncernen utökat sin verksamhet genom förvärv.

Detta har resulterat i att de anställda alltid fokuserar på att utveckla affärsverksamheten genom att kombinera de bästa metoderna från varje företag för att skapa något ännu starkare.

Beijer Refs affärsidé bygger på att koncernbolagen ute i världen har en gemensam strategi och mission och dessutom bedriver sin verksamhet med en kontinuitet. Interna samordningsfördelar inom inköp och logistik kan alltid utvecklas vidare. Koncernens stora distributionsnätverk med över >500 filialer i 45 länder över världen samordnas i dag på en nivå som skapar synergieffekter.