Search glas

Partnerskap

Vi uppmuntrar partnerskap, lokala samarbeten och nära relationer med andra verksamheter som på olika sätt stödjer Beijer Refs värdegrund

Vi stödjer också aktivt alla samarbeten som involverar och utmanar oss själva i vår verksamhet att arbeta innovativt. Genom nära samarbeten med partners, kunder och leverantörer, hjälper vi både dem och oss själva att utvecklas.