Search glas

Miljö

Som branschledare på flera marknader är det naturligt att koncernen tar en tongivande roll när det gäller att driva frågor kring utveckling av teknik för miljövänliga och naturliga köldmedier.

Grundförutsättningen för utvecklingen och spridningen av miljövänlig kylteknik vilar till stor del på EU:s F-gasförordning som innebär att en global utfasning av HFC-köldmedier ska ske fram till 2030. Beijer Ref har sin bas för tillverkning av miljövänlig kylteknik i Italien, som främst baserar sig på CO2. Därifrån sprider vi vårt kyltekniska kunnande till andra delar av koncernen. I dag finns ytterligare centers för utveckling av teknik som använder sig av miljövänliga naturliga köldmedier som propan, i Sverige, och ammoniak i Holland.

 

Beijer Ref Academy
Våra utbildningscenter – Beijer Ref Academy – är ytterligare initiativ som ska bidra till att sprida miljövänlig kylteknik. Som aktör i branschen erbjuder Beijer Ref gemensamma mötesplatser där både leverantörer och anställda kan träffas och ta del av information och senaste nytt om vår miljövänliga teknik. Att hela tiden sträva efter att utveckla teknik som är energieffektiv, miljövänlig och som stöder de nya köldmedierna är en av våra största prioriteringar. Akademierna finns i dag i Europa och Asia Pacific. Inom de närmaste åren ska fler etableringar ske i samtliga av våra regioner.

 

Minskade CO2-utsläpp
Vi arbetar för att minska egna direkta effekter genom effektiv användning av energi och andra resurser.