Search glas

Framtiden ligger för oss

augusti 2023

Vi befinner oss mitt i ett skifte på marknaden – ett skifte som är välkommet och som går i miljöns tecken.

Regulatoriska beslut inom EU driver en utfasning av miljöfarliga F-gaser, vilket gör att efterfrågan på kylteknik som baserar sig på miljövänliga köldmedier stiger. Det gäller även utanför Europa.

Beijer Ref en drivande kraft i arbetet att förse marknaden med produkter som möter både dagens och framtidens behov, och har under flera år byggt upp en verksamhet inom så kallad OEM, där produkterna främst är baserade på miljövänliga och naturliga köldmedier som CO2, ammoniak och propan. Vi märker en ständigt ökande efterfrågan från marknaden att byta ut och uppgradera sina kylanläggningar för att anpassas till de regulatoriska bestämmelserna, och segmentet växer i betydelse för Beijer Ref varje år som går.

Vi har under årens lopp byggt upp ett unikt tekniskt kunnande inom naturliga köldmedier. Det är ett kunnande som vi gärna vill dela med oss av. Därför har vi även etablerat utbildningscenter – kallat Beijer Ref Academy – på ett antal platser runt om i Europa och Asien. Där kan vi informera, visa och låta våra kunder och samarbetspartners få se i praktiken hur man arbetar för att skapa positiva förändringar för miljön genom ny teknik. Det är ett initiativ som vi är stolta över att kunna erbjuda, och vi kommer successivt att öppna fler utbildningscenter på samtliga av de kontinenter där vi finns närvarande i dag.

Omställningen på marknaden till miljövänlig kylteknik är fortfarande bara är i sin linda. Därför kommer vi att öka produktionskapaciteten för vår OEM-tillverkning allt eftersom. Ju närmare vi kommer år 2030, då 2015 års nivåer av F-gaser skall ha reducerats med 79 procent inom EU, desto mer intensiv kommer konverteringen till ny teknik att bli. Det ligger på oss att vara rätt rustade för att kunna vara med och leverera produkter och lösningar för en marknad som tveklöst går i en grön riktning.

Det är ett privilegium att få vara med att driva på vår bransch till att bli mer hållbar och anpassad för att kunna ge de bästa förutsättningarna för kommande generationer. Följ oss gärna på resan, vi uppdaterar löpande vad som händer här på vår nya hemsida, såväl som på LinkedIn.