Search glas

Ansvarsfull leverantörskedja

Vårt anseende och kundernas förtroende är Beijer Refs viktigaste tillgångar. Därför är det av största vikt att våra leverantörer följer internationella riktlinjer avseende kvalitet, socialt ansvar och miljö

Beijer Ref har tagit fram en central uppförandekod för leverantörer som ska gälla för alla bolagens samarbetspartners. Den listar koncernens krav inom bland annat mänskliga rättigheter, sociala och arbetsrättsliga förhållanden, affärsetik och antikorruption. Koden ska ses som ett verktyg som ska användas aktivt i dialogen med leverantörer.

I diskussionerna med våra leverantörer söker vi också mer hållbara produkter och förbättrade logistiklösningar som ger ett så litet klimatavtryck som möjligt.