Search glas

Affärsetik och antikorruption

Beijer Ref har nolltolerans för korruption och andra oetiska affärsmetoder

Vi har tagit fram etiska riktlinjer som alla anställda, och övriga som agerar på uppdrag av vårt bolag, ska följa. All form av korruption, oegentligheter eller bedrägerier ska uppmärksammas och utredas så tidigt som möjligt. För att samtliga anställda ska kunna ges möjlighet att meddela om oegentligheter förekommer, finns en visselblåsarfunktion.

 

Digitalt utbildningsprogram
För att säkerställa att informationen om Beijer Refs etiska krav förs ut bland medarbetare på rätt sätt, har vi implementerat ett digitalt utbildningsprogram bland dotterbolagen. Den tar bland annat upp frågor kring etik och moral. Detta i sig kan leda till ökad mångfald och en mer inkluderande arbetsplats.