Search glas

16-02-23 icke regulatorisk

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sju.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Monica Gimre, Frida Norrbom Sams och Bill Striebe. Vidare föreslås att Ross B. Shuster väljs till ny styrelseledamot. Philippe Delpech har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås vidare omval av Bernt Ingman.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. För att ersätta avgående Philippe Delpech har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred branscherfarenhet från såväl Europa som Asien. Ross B. Shuster har mångårig erfarenhet från United Technologies/Carriers verksamhet i Asien och tillträdde under 2015 en befattning som President International Operations i Asien, Europa, Mellanöstern och Kanada, för UTC Climate Controls & Security Business. Valberedningen bedömer att Ross B. Shusters erfarenhet svarar väl mot den önskvärda kompetensprofilen.

Ross B. Shuster är född 1965, innehar en MBA från University of San Francisco och en kandidatexamen i Maskinteknik från University of California. Han har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom United Technologies Corporation (UTC) och Johnson Controls. Sedan oktober 2015 är han President i International Operations för UTCs affärsenhet Climate, Controls & Security, vilket inkluderar bl.a. Carriers luftkonditioneringsverksamheter. Ross B. Shuster har internationell erfarenhet av ledarskap i globala koncerner med fokus på affärsutveckling, organisation och försäljning i Asien, Mellanöstern, Kanada och Europa. Ross B. Shuster är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Årsstämman kommer att hållas i den 7 april 2015 kl. 15.00, på Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras den 9 mars kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Malmö den 23 februari 2016

Beijer Ref AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Strandberg,

valberedningens ordförande

070-554 38 86

johan.strandberg@seb.se

eller

Bernt Ingman,

styrelsens ordförande

070-751 57 60

bernt.ingman@telia.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com