Search glas

06-02-15 regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse för 2006

G & L Beijers valberedning har lämnat sitt förslag till styrelse för 2006 som skall beslutas av bolagsstämman den 28 april 2006. Valberedningen föreslår att Bernt Ingman föreslås till ny styrelseledamot efter framlidne Mikael Karlsson. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Jessen Jürgensen, styrelsens ordförande, Joen Magnusson, G & L Beijers VD, Poul Friis och Anne-Marie Pålsson. Valberedningen föreslår också att Peter Jessen Jürgensen kvarstår som styrelsens ordförande.

Aktieägare som representerar 63 procent av rösterna och 36 procent av kapitalet i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslaget.

Bernt Ingman (f 1954) är civilekonom och han är sedan årsskiftet CFO på Electrolux Outdoor Products som planeras att börsintroduceras under namnet Husqvarna i juni 2006. Bernt Ingman var tidigare CFO på börsnoterade Munters under drygt åtta år. Han är även styrelseordförande i Merpac AB, ett handelsföretag inom pappers- och plastprodukter och styrelseledamot i Schneidlerföretagen AB som är ett handelsföretag inom den grafiska industrin.

En mer utförlig presentation av föreslagna styrelsekandidater samt förslag till arvoden till styrelsen kommer att redogöras för i kallelsen till bolagsstämman.

I årets valberedning ingår:
Peter Jessen Jürgensen, ordförande i G & L Beijers styrelse.
Peter Rönström, Lannebo Fonder.
Erik Sjöström, Skandia Liv.

Frågor kring valberedningens förslag kan besvaras av Peter Rönström, Lannebo Fonder på telefon 08-562 25 200 eller e-post, peter.ronstrom@lannebofonder.se