Search glas

08-10-23 regulatory

Valberedning utsedd

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag
till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och
revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 24 april 2009. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Peter Jessen Jürgensen (ordförande i Beijers styrelse)
Peter Rönström (Lannebo Fonder)
Hans Forssman (Skandia Liv)

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till
G & L Beijer ABs styrelse kan vända sig till Peter Rönström, Lannebo Fonder,
telefon: 08-562 25 200, e-post: peter.ronstrom@lannebofonder.se

Malmö den 23 oktober 2008
G & L Beijer AB (publ)