Search glas

14-10-08 regulatorisk

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 9 april 2015. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)
Muriel Makharine (Carrier)
Peter Rönström (Lannebo Fonder)
Johan Strandberg (SEB’s fonder)
Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Peter Rönström, Lannebo Fonder, telefon: 08-562 25 200, e-post: peter.ronstrom@lannebofonder.se eller till info@beijerref.com

Malmö den 8 oktober 2014
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering.