Search glas

15-10-06 icke regulatorisk

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag

till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och

revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 7 april 2016. Som tidigare

har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Muriel Makharine (Carrier)

Peter Rönström (Lannebo Fonder)

Johan Strandberg (SEB’s fonder)

Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Johan Strandberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till

Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Johan Strandberg, SEB’s Fonder,

telefon: 08-676 90 00, e-post: johan.strandberg@seb.se eller till info@beijerref.com

Malmö den 6 oktober 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia, Thailand, Indien, Australien och Nya Zeeland.

www.beijerref.com