Search glas

24-06-18 regulatorisk

Utnyttjande av Beijer Ref köpoptioner LTIP 2021/2024

Som en del av incitamentsprogrammet LTI 2021/2024 har Beijer Ref AB (publ) i maj 2021 utfärdat 1 476 000 köpoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner med förfallodag den 14 juni 2024. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen 2023 motsvarar köpoptionerna 1 623 000 underliggande aktier av serie B och det omräknade lösenpriset är 150,40 kronor per aktie.

Som ett alternativ till utnyttjandet av köpoptionerna och i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 22 maj 2024 har Beijer Ref erbjudit att återköpa köpoptionerna till marknadsvärde, beräknat på genomsnittlig aktiekurs under perioden 31 maj-7 juni 2024, vilket följaktligen har fastställts till 20,51 kr per option.

Vid köpoptionernas förfallodatum den 14 juni 2024 har 86 000 köpoptioner utnyttjats för 94 600 aktier av serie B. Beijer Ref innehar efter regleringen härav fortfarande 2 180 400 egna aktier av serie B. Vidare har 1 369 000 köpoptioner återköpts av Beijer Ref. Varje säljande optionsinnehavare har åtagit sig att återinvestera erhållen likvid (netto efter skatt) i Beijer Ref-aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Davidsson
CFO
Telefon: +46 40-35 89 00
Email jdn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com