Search glas

08-05-27 regulatorisk

Pressmeddelande från G & L Beijerkoncernen

G & L Beijer fortsätter satsningen på Flödesteknik och Industrigummi genom ytterligare förvärv

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Tech affärsområdet Industrislang inom REC Indovent AB med säte i Göteborg. Verksamheten omsätter drygt 20 mkr med god lönsamhet och har 5 anställda. REC Indovent AB ägs av Elof Hansson AB i Göteborg.

Den förvärvade verksamheten marknadsför och säljer industrislang inom ett antal användnings¬områden, exempelvis hantering av heta & aggressiva gaser och industridammsugning. Rörelsen
passar väl in i Beijer Tech med kundanpassade lösningar, teknisk support och hög servicegrad.

Förvärvet är ett led i strategin för Beijer Tech och dotterbolaget Lundgrens Sverige AB att utveckla och förstärka produktprogrammet för att ytterligare stärka sin position som ett ledande slangföretag i Sverige. Med förvärvet har Lundgrens skapat en solid plattform med ett brett och komplett produktprogram. Verksamheten ingår i Beijer Techs produkt¬områden Flödesteknik och Industrigummi med en omsättning på cirka 300 mkr på års¬basis. Produktområdena har successivt byggts upp till nuvarande storlek genom sex förvärv och organisk tillväxt de senaste åren.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Lundgrens som har sitt säte i Göteborg.
Verksamheten ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2008. Förvärvet kommer att ha
marginellt positiv påverkan på koncernens omsättning och resultat under 2008.

Malmö den 27 maj 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91

www.beijers.com