Search glas

15-02-25 icke regulatorisk

Pressmeddelande från Beijer Ref

Förvärv av RNA i Malaysia stärker expansion utanför Europa

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia.

RNA Engineering & Trading grundades 1975, omsätter ca 45 mkr och är Malaysias ledande kylgrossist med bland annat Danfoss, Emerson och Thermal-Matic som viktiga varumärken. Den malaysiska marknaden för kommersiell kyla uppskattas vara värd närmare 480 mkr, med en stabil tillväxt under de senaste åren på ca tio procent per år.

”Förvärvet kompletterar vår befintliga verksamhet i regionen och stärker vår närvaro utanför Europa, vilket är helt i linje med vår strategi”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

RNA Engineering & Trading förvärvas av Beijer Refs joint venture-bolag B Grimm i Thailand. Bolaget kommer att integreras i Beijer Refs organisation och ingår i koncernens räkenskaper från och med mars 2015. Förvärvet förväntas påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt under 2015.

RNA Engineering & Tradings ledning kommer fortsatt att vara verksam i bolaget.

Malmö den 25 februari 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia och Thailand.

www.beijerref.com