Search glas

11-03-03 regulatorisk

Positiva effekter från förvärvet av SCM Frigo som nu slutförts

G & L Beijer har nu slutfört det strategiska förvärvet av italienska SCM Frigo-gruppen. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. Bolaget har en årsomsättning på cirka 220 mkr med god lönsamhet och det sysselsätter cirka 70 anställda. SCM Frigo ligger mycket långt fram när det gäller den tekniska utvecklingen av kylaggregat för nya miljövänliga lösningar.

Samarbetet mellan Beijer Ref och SCM Frigo har startat mycket bra. Förvärvet har redan fått avsedda positiva synergieffekter med ett ökat antal order på SCM Frigos produkter från Beijer Refs befintliga marknader. G & L Beijer har initialt förvärvat 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option på att förvärva resterande 49 procent. SCM Frigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2011.

Malmö den 3 mars 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91