Search glas

13-06-19 regulatory

Organisationsförändringar i G & L Beijerkoncernen

G & L Beijers styrelse har utsett Per Bertland till ny VD och koncernchef med tillträde den 1 juli 2013. Per Bertland efterträder Joen Magnusson som efter 30 år som VD och koncernchef, i samförstånd med styrelsen, lämnar detta ansvarsområde. Joen kommer dock att fortsätta som styrelseledamot och styrelsen har utsett honom till vice styrelseordförande.

Per Bertland är civilekonom och har sedan 1990 arbetat i olika funktioner inom G & L Beijerkoncernen, bland annat som affärsområdeschef för Beijer Ref och som medlem av koncernledningen sedan 1990 och där aktivt arbetat med koncentration till och tillväxt inom handels- och distributörsverksamheten.

I en kommentar till förändringen säger G & L Beijers styrelseordförande Peter Jessen Jürgensen:

”Vi tackar Joen Magnusson för hans betydelsefulla bidrag till G & L Beijers fantastiska utveckling under hans 30 år som VD och koncernchef. Under denna tid har verksamheten renodlats till en global handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Samtidigt har 1 investerad krona i G & L Beijer vuxit till 77 kronor, koncernen haft en omsättningsökning från 170 Mkr till 6.758 Mkr och en ökning av rörelseresultatet från 18 Mkr till 452 Mkr under denna tid. Vi har alla uppskattat Joens insatser och att arbeta med honom. Vi ser fram mot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med Joen i styrelsen.

Vi är också mycket glada över att det finns en efterträdare till Joen inom koncernen. Per Bertland har som affärsområdeschef för Beijer Ref betytt mycket för uppbyggnaden av affärsområdet till en global verksamhet och till en av de största kylgrossisterna i världen.”

Med anledning av ovanstående personalförändringar kommer G & L Beijers koncernledning bestå av följande personer:

- Per Bertland, VD och koncernchef
- Jonas Lindqvist, Ekonomidirektör
- Simon Karlin, Affärsområdeschef Beijer Ref
- Yann Talhouet, Verksamhetschef Toshiba HVAC
- Carl-Johan Zetterberg Boudrie, Affärsutvecklingschef

Malmö den 19 juni 2013
G & L Beijer AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Jessen Jürgensen, styrelseordförande,
Telefon +45 22190895

Per Bertland, VD och koncernchef
Telefon 040-35 89 20
Mobil 0705-98 13 73

Informationen är sådan som G & L Beijer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.