Search glas

08-02-18 regulatorisk

Order för G & L Beijer till Uddeholm Tooling, Hagfors

G & L Beijer ABs affärsområde Beijer Tech har tillsammans med SMS MEER GmbH i Tyskland fått en order avseende en ny smidespress till Uddeholm Tooling i Hagfors.

Investeringen i en ny smidespress är en central del i det investeringsprogram på 250 mkr som ägarna Böhler Uddeholm just nu genomför i Hagfors för en ny pressmedja. Investeringen innebär att produktionen i Hagfors kan ökas från dagens 70 000 ton per år till 105 000 ton och att Uddeholm Tooling stärker sin position som världsledande tillverkare av verktygsstål.

Leverans kommer att ske i slutet av år 2009.

SMS MEER GmbH, som är världsledande inom stålindustriutrustning, har redan tidigare i samarbete med G & L Beijer levererat utrustning till Uddeholm Tooling.

För G & L Beijer är detta en provisionsaffär och den påverkar således inte omsättningen. Affären kommer att bidra positivt till resultatet 2008 och 2009.

Malmö den 18 februari 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91