Search glas

08-10-08 regulatorisk

Order för G & L Beijer från SSAB

G & L Beijer ABs affärsområde Beijer Tech har tillsammans med SMS Demag i Tyskland fått en order för att vidareutveckla SSAB Tunnplåts varmvalsverk i Borlänge.

Ordern utgör en del av SSABs investeringsprogram på totalt 5,3 miljarder kronor och är en del i SSABs satsning på direkthärdade stålprodukter. Syftet med investeringen är att utnyttja konkurrensfördelarna med SSABs bredbandverk och samtidigt utnyttja SSABs kunnande när det gäller att utveckla avancerade stålkvaliteter för kundernas olika applikationer.

Leverans kommer att ske successivt fram till år 2011.

SMS Demag, som är världsledande inom stålindustriutrustning, har redan tidigare i samarbete med G & L Beijer levererat utrustning till SSAB Tunnplåt i Borlänge.

För G & L Beijer är detta en provisionsaffär och den påverkar därmed inte omsättningen.
Affären kommer att bidra positivt till resultatet 2009, 2010 och 2011.

Malmö den 8 oktober 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91