Search glas

07-03-23 regulatorisk

Nytt datum för publicering av G & L Beijers första kvartalsrapport 2007

G & L Beijer AB tidigarelägger publiceringen av första kvartalsrapporten för 2007 med en dag. Nytt datum för publicering är torsdagen den 26 april i stället för fredagen den 27 april som är dagen för bolagets årsstämma.

Skälet till förändringen är att bolagets ledning skall få mer tid att kommentera utvecklingen för analytiker, media och övriga som följer bolaget.

Malmö den 23 mars 2007
G & L Beijer AB (publ)