Search glas

00-12-22 regulatorisk

Nytt anskaffningsvärde

Nytt anskaffningsvärde

Vid ordinarie bolagsstämma den 12 april 2000 i G & L Beijer AB beslutades
att dela ut bolagets hela innehav av aktier i dotterbolaget Beijer
Electronics AB till aktieägarna. För varje A- eller B-aktie i G & L Beijer
AB skulle erhållas en aktie i Beijer Electronics AB.

Riksskatteverket har tidigare uttalat att denna utdelning är skattefri.
Riksskatteverket har nu i meddelande 2000-12-18 rekommenderat att av
anskaffningsvärdet för aktier i G & L Beijer AB bör 47 procent hänföras
till dessa aktier och 53 procent till aktier i Beijer Electronics AB.
Rekommendationerna skall tillämpas från och med 2001 års taxering.

Malmö 2000-12-22
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB, 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT00670/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT00670/bit0002.pdf