Search glas

06-09-18 regulatorisk

Ny viktig order för G & L Beijer till SSAB

G & L Beijers affärsområde Beijer Industriteknik har, tillsammans med SMS Demag AG, Tyskland, fått en order avseende ny haspel för SSAB Tunnplåt i Borlänge.

Investeringen i en ny haspel innebär att SSAB tar ytterligare ett steg för att tillverka avancerade höghållfasta stålkvaliteter. Leveransen innefattar både mekanisk utrustning och el / automation.

Leverans kommer att ske stegvis och anläggningen skall vara i drift till semesterstoppet 2008.

SMS Demag AG, som är världsledande inom stålindustriutrustning, har redan tidigare i samarbete med G & L Beijer levererat utrustning till SSAB.

För G & L Beijer är detta en provisionsaffär och den påverkar således inte omsättningen. Affären kommer däremot att bidra positivt till resultatet fram till 2008.

Malmö den 18 september 2006
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91