Search glas

17-06-01 regulatorisk

Maria Rydén ny CFO på Beijer Ref

Beijer Ref har utsett Maria Rydén till ny CFO och medlem av koncernledningen. Hon kommer närmast från tjänsten som VD för Ikano Vårdboende och har tidigare varit CFO på Ikano Fastigheter, Dole och Switchcore.

– Maria Rydéns långa erfarenhet från tillväxtbolag med internationell profil blir en tillgång för Beijer Ref i vår fortsatta expansion. Hon har en gedigen finansiell kompetens kombinerad med entreprenörskap och ett positivt ledarskap. Vi är väldigt glada att kunna hälsa henne välkommen till Beijer Ref, säger Per Bertland, CEO.

– Positionen som global marknadsledare och den snabba expansionen på många nya marknader gör Beijer Ref till ett mycket spännande bolag. Jag ser fram emot att få bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Maria Rydén.

Maria Rydén tillträder sin tjänst senast den 1 december 2017.

Malmö den 1 juni 2017

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 10.00 CET.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 33 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com