Search glas

04-05-18 regulatorisk

Ledande befattningshavare köper aktier i G & L Beijer AB

Ledande befattningshavare köper aktier i G & L Beijer AB

Sex ledande befattningshavare inom G & L Beijers affärsområde Beijer
Kyla har köpt sammanlagt 111 500 aktier i G & L Beijer motsvarande 1,8
procent av bolagets totala antal aktier. Befattningshavarna är
dotterbolagschefer i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Köpen har
gjorts över börsen till aktuell börskurs de senaste två veckorna.

- Det är glädjande att ledande befattningshavare visar tro på och
engagemang i bolaget genom direkt aktieägande. Det är extra positivt att
köpen skett på samma villkor som gäller för övriga aktieägare, säger
Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

Malmö den 18 maj 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/18/20040518BIT00530/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/18/20040518BIT00530/wkr0002.pdf