Search glas

13-12-20 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2013 publiceras den 6 februari 2014.
Delårsrapport 3 månader 2014 publiceras den 23 april 2014.

Årsstämma hålles i Malmö torsdagen den 24 april 2014.
Beijers årsredovisning för 2013 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

  

Malmö den 20 december 2013
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.