Search glas

05-10-17 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Q3, 9 månader 2005, publiceras 21 oktober 2005
Q4, Bokslutskommuniké för 2005, publiceras 10 februari 2006
Q1, 3 månader 2006, publiceras 28 april 2006

Bolagsstämma hålles i Malmö fredagen den 28 april 2006.
Beijers årsredovisning för 2005 publiceras senast 2 veckor före bolagsstämman.

Malmö den 17 oktober 2005
G & L Beijer AB (publ)