Search glas

06-10-16 regulatory

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Delårsrapport 9 månader 2006, publiceras 20 oktober 2006
Bokslutskommuniké för 2006, publiceras 9 februari 2007
Delårsrapport 3 månader 2007, publiceras 27 april 2007

Årsstämma hålles i Malmö fredagen den 27 april 2007.
Beijers årsredovisning för 2006 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 16 oktober 2006
G & L Beijer AB (publ)