Search glas

08-10-23 regulatorisk

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2008 publiceras den 10 februari 2009.
Delårsrapport 3 månader 2009 publiceras den 23 april 2009.

Årsstämma hålles i Malmö fredagen den 24 april 2009.
Beijers årsredovisning för 2008 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 23 oktober 2008
G & L Beijer AB (publ)